Hľadáte platcu dph? U nás už od 1799,-

OD ROKU 2012 KÚPILO OD NÁS PLATCU DPH UŽ VIAC AKO 240 KLIENTOV

Prečo platca od  www.platca-dph.sk?

ZVOĽTE SI DÔVERYHODNÉHO PARTNERA

 • do dnešného sme naším klientom zabezpečili viac ako 240 platcov
 • 70% našich klientov s nami spolupracuje dlhodobo 
 • platcovským spoločnostiam sa venujeme od roku 2012
 • garancia bezdlžnosti a garancia vrátenia peňazí
 • možnosť platby po vykonaní prevodu vlastníctva spoločnosti
 • ku každej spoločnosti Vám dáme potvrdenia o bezdlžnosti 
 • najlepšia cena v SR, už od 1799€

Výhody platcovstva DPH

FINANČNÉ BONUSY

Byť platcom dane z pridanej hodnoty (dph), predovšetkým na začiatku podnikania, alebo už pred začatím podnikania prináša nezanedbateľné výhody:

 • odpočítanie (resp. vrátenie) DPH pri investíciách
 • zlepšenie cash-flow pri obstaraní zásob vďaka odpočtu DPH
 • nakupujete v rámci EU od zahraničných dodávateľov, ktorí sú registrovaní ako platitelia DPH, vždy bez DPH 

Riziká pri kúpe platcu DPH

VIETE OD KOHO KUPUJETE?

Tento druh podnikania bohužial priťahuje veľa špekulantov a podvodníkov, ktorí sa spoliehajú na nevedomosť a neskúsenosť podnikateľov. Pri kúpe platcu dph je preto na mieste dobre si zvážiť: 

 • je ochotný Vám predávajúci zabezpečiť potvrdenia o bezdlžnosti?
 • nachádza sa tento platca dph v systéme VIES alebo v zozname finančej správy SR?
 • má aktuálny vlastník spoločnosti vydaný súhlas správcu dane? Bez tohto súhlasu Vám obchodný register prevod s.r.o. nepovolí.

Postup pri kúpe platcu DPH je jednoduchý:

 1. Vyplníte formulár nižšie.
 2. Na e-mail Vám pošleme aktuálnu ponuku spoločností registrovaných pre DPH
 3. Vyberiete si konkrétnu spoločnosť a zašlete nám údaje potrebné k príprave prevodnej dokumentácie. (nový názov, nové sídlo, spoločníka/ov, konateľa/ov,...)
 4. Následne Vám na e-mail zašleme pripravenú prevodnú dokumentáciu
 5. Dokumentáciu si vytlačíte, podpisy úradne overíte a následne nám dokumenty doručíte. Alebo sa stretneme u notára a spoločne dokumenty overíme.
 6. Následne dokumenty scanujeme a elektronicky podáme na Obchodný register
 7. Po zápise zmien do Obchodného registra Vám zašleme potvrdenie o zápise

Pri kúpe spoločnosti si môžete spolu s prevodom vlastníctva zmeniť akýkoľvek údaj (od názvu až po výšku základného imania) zapísaný v www.orsr.sk okrem identifikačného čísla spoločnosti, tzv. IČO-a.

Prípravu prevodnej dokumentácie si môžete zabezpečiť aj samy, najčastejšie si túto možnosť volia klienti, ktorí majú vlastného právnika. V takom prípade Vám pošleme všetky údaje, ktoré k príprave prevodnej dokumentácie budete z našej strany potrebovať. 

Sme flexibilní čo sa Vašich požiadaviek týka.

Našim klientom sa vždy prispôsobujeme. Pripravenú prevodnú dokumentáciu Vám radi doručíme priamo k notárovi, alebo na matriku, a absolvujeme podpisovanie a overovanie s Vami. Zároveň Vám dáme všetky potrebné informácie a podklady na to, aby ste po podpise prevodnej dokumentácie mohli začať Vášho platcu dph čo najskôr využívať.

Ak si to klient vyžaduje, vieme urobiť predaj, prevod a prepis spoločnosti aj na diaľku, bez fyzického stretávania sa. 

V prípade, že máte obavu vykonať platbu pred zápisom zmeny vlastníctva do Obchodného registra, ponúkame Vám možnosť využiť platbu s pomocou notárskej zábezpeky. V tomto prípade notár uvoľní vinkulovanú sumu za kúpu spoločnosti až do momentu zápisu nového vlastník do Obchodného registra. 

Máte záujem o platcu DPH?

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.

Rada na záver: Na čo si dať pozor pri kúpe platcu DPH?


 1. Ak kupujete platcu s históriu, odporúčame vyžiadať si od firmy, alebo jednotlivca potvrdenia o bezdlžnosti od všetkých relevantných subjektov ( t.j. centrálny register exekúcií, finačná správa, sociálna poisťovňa a v neposlednom rade zdravotné poisťovne). Informácie, ktoré sá o spoločnosti dajú nájsť na webe www.finstat.sk alebo www.dlznik.sk nemusia byť aktuálne. Rovnako odporúčame záujemcom o kúpu platcu DPH s históriou informovať sa na príslušnom okresnom súde, či nie sú voči spoločnosti vedené súdne konania.
 2. Pri prevode obchodného podieľu v kupovanom platcovi DPH by ste mali trvať minimálne na podpísaní čestného vyhlásenia o bezdlžnosti pôvodným vlastníkom tejto spoločnosti (Okrem iného Vám to v prípade problémov uľahčí uplatniť si nárok voči konkrétnej osobe, ktorá vyhlásenie urobila).
 3. Vami kupovaná spoločnosť sa musí bezpodmienečne nachádzať v databáze VIES (VAT Information Exchange System) a v Zozname daňových subjektov registrovaných pre DPH Finančnou správou. A to aj vtedy, ak držíte v ruke osvedčenie o registrácii k DPH, tzv. ružovú kartičku. Informácie v týchto databázach sú totiž aktualizované každý deň.
 4. Bez súhlasu správcu dane udeleného spoločníkovi spoločnosti, ktorú kupujete a ktorý vlastní väčšinový obchodný podieľ, nie je možné vykonať zmeny v Obchodnom registri. Vypýtajte si tento súhlas ešte pred podpisom zmluvy. Pozor, súhlas nesmie byť viac ako 3 mesiace starý. 
 5. Plnohodnotný platca dph by mal byť vždy registrovaný podľa § 4 zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, nie podľa § 7. (Tento údaj musí byť zapísaný aj na vydanom osvedčení o pridelení platcovstva)