Platca dph od nás. Spoľahlivá voľba.

DÔVERYHODNÝ PARTNER S NAJNIŽŠOU CENOU NA TRHU.

Ponuka platcovských spoločností z nášho portfólia:

Aktuálny zoznam novozaložených spoločností a spoločností s históriou.

CPXE s.r.o.

novozaložená s.r.o. / zal. 2022 / mesačný platca dph /  IČO: 54779448

1799€

eDTA s.r.o.

novozaložená s.r.o. / zal. 2022 / mesačný platca dph /  IČO: 55026656

1799€

Vemoneo s.r.o.

novozaložená s.r.o./ zal. 2022 / mesačný platca dph /  IČO: 55025978

1799€

Vixerum s.r.o.

s.r.o. so zaujímavým obratom / zal. 2022 / mesačný platca dph /    IČO: 54315735

2499€

Vybrali ste si konkrétnu spoločnosť? Dajte nám vedieť.

Stačí vyplniť údaje a my sa Vás budeme čo najslôr kontaktovať.

8 dôvodov prečo www.platca-dph.sk

Presvedčte sa o kvalite našich služieb aj Vy.

180+ predaných platcov dph

Každý rok dodáme desiatky platcov dph slovenským aj zahraničným klientom. Využite aj Vy naše bohaté skúsenosti.

Fungujeme od roku 2012

Na trh sme neprišli včera, a neodídeme z neho zajtra. Či už budete v budúcnosti potrebovať vykonať  zápis zmeny v spoločnosti do ORSR, alebo ďalšieho platcu, sme tu pre Vás.

Garancia vrátenia peňazí

Ak by mala spoločnosť ktorú od nás kúpite dlh, alebo záväzok, o ktorom sme Vás dopredu neinformovali, vrátime Vám celú kúpnu cenu späť.

Úhrada notárskou zábezpekou

Radi robíte všetko takpovediac ´´na istotu´´? Ponúkame Vám možnosť platby skrz notársku zábezpeku. Kúpnu cenu zloženú u notára nám tento vydá až na základe potvrdenia o prepise spoločnosti, ktorú kupujete.

70% stabilných klientov

Spokojní zákazník nemá dôvod na zmenu. Našimi stálymi zákazníkmi sú zväčša účtovné, právnické a poradenské firmy, ako aj bežní podnikatelia.

Potvrdenia o bezdlžnosti

Ku každej spoločnosti od nás dostanete potvrdenie o bezdlžnosti z centrálneho registra exekúcií, finančnej správy, miestne príslušného súdu, ako aj sociálnej a zdravotných poisťovní.

Garancia bezdlžnosti

Všetky nami predávané spoločnosti sú buď nové ready made, ktoré nikdy nepodnikali, alebo s históriou, ktorú dôkladne preverujeme.

Servis advokátskej kancelárie

Všetky služby ktoré klientom poskytujeme zabezpečuje advokátska kancelária Legart. Preto Vám vieme poskytnúť maximálnu odbornosť a spokojnosť nielen pri predaji platcu dph, ale aj pri akomkoľvek právnom úkone.

Výhody platcovstva DPH

AKÝ JE ROZDIEĽ MEDZI PLATCOM A NEPLATCOM?

Byť platcom DPH je výhodné, ak podnikateľ nakupuje tovary a služby od iných platiteľov dane a ďalej realizuje dodávky tovarov a služieb pre platiteľov dane v tuzemsku alebo iného členského štátu. V takom prípade si totiž sám môže uplatniť odpočet dane na vstupe, ktorá je súčasťou ním nakupovaných tovarov a služieb a súčasne v cenách svojich dodávok uplatňuje daň na výstupe, ktorú si zase môžu odpočítať jeho odberatelia.

Ak podnikateľ dodáva tovary a služby priamo konečným spotrebiteľom, nie je pre neho výhodné byť platiteľom dane. Musel by navýšiť ceny ním dodávaných tovarov a služieb o daň na výstupe, ktorú si spotrebitelia nemôžu odpočítať. Nakúpené tovary a služby od platiteľa dane sú pre nich tým pádom drahšie, čiže menej atraktívne v porovnaní s nákupom rovnakých tovarov alebo služieb od neplatiteľa dane.


Prečo byť platcom už pred začiatkom podnikania?

FINANČNÉ BONUSY

Byť platcom dane z pridanej hodnoty (dph), predovšetkým na začiatku podnikania, alebo už pred začatím podnikania prináša nezanedbateľné výhody:

  • odpočítanie (resp. vrátenie) DPH pri investíciách a nákupe investičného majetku potrebného pre vykonávanie podnikateľskej činnosti
  • zlepšenie cash-flow pri obstaraní zásob vďaka odpočtu DPH (Ušetrené financie môže podnikateľ použiť na iné úhrady a investície pre zabezpečenie podnikateľskej činnosti)
  • nakupujete v rámci EU od zahraničných dodávateľov, ktorí sú registrovaní ako platitelia DPH, vždy bez DPH

Rada na záver: Na čo si dať pozor pri kúpe platcu DPH?


  1. Ak kupujete platcu s históriu, odporúčame vyžiadať si od firmy, alebo jednotlivca potvrdenia o bezdlžnosti od všetkých relevantných subjektov ( t.j. centrálny register exekúcií, finačná správa, sociálna poisťovňa a v neposlednom rade zdravotné poisťovne). Informácie, ktoré sá o spoločnosti dajú nájsť na webe www.finstat.sk alebo www.dlznik.sk nemusia byť aktuálne. Rovnako odporúčame záujemcom o kúpu platcu DPH s históriou informovať sa na príslušnom okresnom súde, či nie sú voči spoločnosti vedené súdne konania.
  2. Pri prevode obchodného podieľu v kupovanom platcovi DPH by ste mali trvať minimálne na podpísaní čestného vyhlásenia o bezdlžnosti pôvodným vlastníkom tejto spoločnosti (Okrem iného Vám to v prípade problémov uľahčí uplatniť si nárok voči konkrétnej osobe, ktorá vyhlásenie urobila).
  3. Vami kupovaná spoločnosť sa musí bezpodmienečne nachádzať v databáze VIES (VAT Information Exchange System) a v Zozname daňových subjektov registrovaných pre DPH Finančnou správou. A to aj vtedy, ak držíte v ruke osvedčenie o registrácii k DPH, tzv. ružovú kartičku. Informácie v týchto databázach sú totiž aktualizované každý deň.
  4. Bez súhlasu správcu dane udeleného spoločníkovi spoločnosti, ktorú kupujete a ktorý vlastní väčšinový obchodný podieľ, nie je možné vykonať zmeny v Obchodnom registri. Vypýtajte si tento súhlas ešte pred podpisom zmluvy. Pozor, súhlas nesmie byť viac ako 3 mesiace starý. 
  5. Plnohodnotný platca dph by mal byť vždy registrovaný podľa § 4 zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, nie podľa § 7. (Tento údaj musí byť zapísaný aj na vydanom osvedčení o pridelení platcovstva)