Výhody platcovstva dph.

AKO VÁM FIRMA OD NÁS PRI ROZBEHU PODNIKANIA POMÔŽE?

Výhody platcovstva DPH

AKÝ JE ROZDIEĽ MEDZI PLATCOM A NEPLATCOM?

Byť platcom DPH je výhodné, ak podnikateľ nakupuje tovary a služby od iných platiteľov dane a ďalej realizuje dodávky tovarov a služieb pre platiteľov dane v tuzemsku alebo iného členského štátu. V takom prípade si totiž sám môže uplatniť odpočet dane na vstupe, ktorá je súčasťou ním nakupovaných tovarov a služieb a súčasne v cenách svojich dodávok uplatňuje daň na výstupe, ktorú si zase môžu odpočítať jeho odberatelia.

Ak podnikateľ dodáva tovary a služby priamo konečným spotrebiteľom, nie je pre neho výhodné byť platiteľom dane. Musel by navýšiť ceny ním dodávaných tovarov a služieb o daň na výstupe, ktorú si spotrebitelia nemôžu odpočítať. Nakúpené tovary a služby od platiteľa dane sú pre nich tým pádom drahšie, čiže menej atraktívne v porovnaní s nákupom rovnakých tovarov alebo služieb od neplatiteľa dane.


Prečo byť platcom už pred začiatkom podnikania?

FINANČNÉ BONUSY

Byť platcom dane z pridanej hodnoty (dph), predovšetkým na začiatku podnikania, alebo už pred začatím podnikania prináša nezanedbateľné výhody:

  • odpočítanie (resp. vrátenie) DPH pri investíciách a nákupe investičného majetku potrebného pre vykonávanie podnikateľskej činnosti
  • zlepšenie cash-flow pri obstaraní zásob vďaka odpočtu DPH (Ušetrené financie môže podnikateľ použiť na iné úhrady a investície pre zabezpečenie podnikateľskej činnosti)
  • nakupujete v rámci EU od zahraničných dodávateľov, ktorí sú registrovaní ako platitelia DPH, vždy bez DPH