Kúpa platcu a riziká. Poznáte ich?

NIE JE JEDNO OD KOHO KUPUJETE. OCHRÁŇTE VAŠE PENIAZE

Na čo si dať pozor pri kúpe platcu DPH?


  1. Ak kupujete platcu s históriu, odporúčame vyžiadať si od firmy, alebo jednotlivca potvrdenia o bezdlžnosti od všetkých relevantných subjektov ( t.j. centrálny register exekúcií, finačná správa, sociálna poisťovňa a v neposlednom rade zdravotné poisťovne). Informácie, ktoré sá o spoločnosti dajú nájsť na webe www.finstat.sk alebo www.dlznik.sk nemusia byť aktuálne. Rovnako odporúčame záujemcom o kúpu platcu DPH s históriou informovať sa na príslušnom okresnom súde, či nie sú voči spoločnosti vedené súdne konania.
  2. Pri prevode obchodného podieľu v kupovanom platcovi DPH by ste mali trvať minimálne na podpísaní čestného vyhlásenia o bezdlžnosti pôvodným vlastníkom tejto spoločnosti (Okrem iného Vám to v prípade problémov uľahčí uplatniť si nárok voči konkrétnej osobe, ktorá vyhlásenie urobila).
  3. Vami kupovaná spoločnosť sa musí bezpodmienečne nachádzať v databáze VIES (VAT Information Exchange System) a v Zozname daňových subjektov registrovaných pre DPH Finančnou správou. A to aj vtedy, ak držíte v ruke osvedčenie o registrácii k DPH, tzv. ružovú kartičku. Informácie v týchto databázach sú totiž aktualizované každý deň.
  4. Bez súhlasu správcu dane udeleného spoločníkovi spoločnosti, ktorú kupujete a ktorý vlastní väčšinový obchodný podieľ, nie je možné vykonať zmeny v Obchodnom registri. Vypýtajte si tento súhlas ešte pred podpisom zmluvy. Pozor, súhlas nesmie byť viac ako 3 mesiace starý. 
  5. Plnohodnotný platca dph by mal byť vždy registrovaný podľa § 4 zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, nie podľa § 7. (Tento údaj musí byť zapísaný aj na vydanom osvedčení o pridelení platcovstva)